نمایندگی مکسس در ساری

نمایندگی مکسس در ساری

  • آقای علی علیپور
  • آدرس : میدان کمربندی غربی نرسیده به پمپ بنزین مفیدی جنب مجتمع مسکونی جوانان کوثر
  • شماره تماس : 01133364193
  • فکس : 01133364721