نمایندگی سر دسته عالی – شعبه اردبیل

نمایندگی مکسس در اردبیل - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در اردبیل - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در اردبیل - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در اردبیل - مکسس ایران

نمایندگی سر دسته عالی – شعبه اردبیل

  • آدرس: بزرگراه مقدس اردبیلی بین ترمینال و بانک سپه روبروی درمانگاه شفا
  • آقای جعفر سردسته عالی
  • تلفن: 04533810555
  • فکس: 04533817454