نمایندگی گورکی – شعبه شیراز

نمایندگی مکسس در شیراز - شیراز
نمایندگی مکسس در شیراز - شیراز
نمایندگی مکسس در شیراز - شیراز
نمایندگی مکسس در شیراز - شیراز
نمایندگی مکسس در شیراز - شیراز

نمایندگی گورکی – شعبه شیراز

  • آدرس: شیراز، فلکه فرودگاه سابق ابتدای خیابان ارتش (حراف) نبش گاراژ حافظ فروشگاه لاستیک خلیج اسپرت
  • آقای علی گورکی
  • شماره تماس: 07138312222
  • فاکس: 07138317868