نمایندگی شمسی – شعبه بندرعباس

نمایندگی مکسس در بندرعباس - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در بندرعباس - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در بندرعباس - مکسس ایران

نمایندگی شمسی – شعبه بندرعباس

  • آدرس: انتهای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی نبش مسجد بلال بلوار 45 متری راه آهن فروشگاه لاستیک سواحل خلیج فارس
  • آقای رحمت الله شمسی
  • تلفن: 07632246687
  • فکس: 07632249358