نمایندگی مهدی دعائیان – شعبه مشهد

نمایندگی مکسس در مشهد - مکسس ایران
نمایندگی مکسس در مشهد - مکسس ایران

نمایندگی مهدی دعائیان – شعبه مشهد

  • آدرس: بلوار فرودگاه نبش چهارراه گاراژدارها جنب بانک ملی فروشگاه لاستیک مهدی دعائیان
  • آقای مهدی دعائیان
  • تلفن: 05133419023
  • فکس: 05133428846