کمپین بیلبورد های تبلیغاتی مکسس در شهر تهران – دی ماه 98