نمایندگی شنبه – شعبه اهواز

نمایندگی فروش لاستیک مکسس جناب آقای شنبه آدرس : اهواز - خیابان غفاری - نبش قنادان زاده - جنب مسجد خمینی شهری ها - ساختمان شنبه - فروشگاه لاستیک مکسس شنبه تلفن : 32222962-061 فکس : 32216790-061