تا چه حد درباره مشخصات حک شده بر روی تایرها می‌دانید؟

تا چه حد درباره مشخصات حک شده بر روی تایرها می‌دانید؟

بر روی دیواره تایر‌ها اعداد و علائمی وجود دارد که هر کدام معنای خاص خود را دارند، اما سوال اینجاست که اهمیت این مشخصات چقدر است و ما تا چه حد درباره آن‌ها می‌دانیم؟

تا چه حد درباره مشخصات حک شده بر روی تایرها می‌دانید؟
1. نوع تایر(Tire Type): حرف P در جلوی سایز تایر مخفف واژه (Passenger) و به معنای سواری است. حروف LT چه در ابتدا و چه در انتهای سایز تایر مخفف (Light Truck) و به معنی خودروهای بارکشی سبک است.
2. عرض مقطع(Tire Width): سه رقم نخست، برای مثال(225) نشانگر عرض مقطع یا به عبارت دیگر پهنای تایر از یک طرف دیواره تا سمت دیگر آن برحسب میلیمتر است.
3. نسبت منظر(Aspect Ratio): دو رقم بعد از خط مورب است و بیانگر نسبت ارتفاع دیواره به عرض مقطع برحسب درصد است. هرچه نسبت منظر بیشتر باشد، ارتفاع دیواره بیشتر می‌شود.
4. ساختار تایر (Construction): این حرف ساختار تایر را نشان می‌دهد برای مثال (R) نشان می‌دهد که ساختار این نوع تایر رادیال است و در مقابل تایرهای قدیمی‌تر یعنی تایرهای بایاس قرار می‌گیرد.
5. قطر رینگ (Wheel Diameter): برای نمونه (16) نشان می‌دهد که قطر رینگ 16 اینچ است.
6. شاخص بار(Load Index): وزن مجاز بار بر روی یک تایر را مشخص می‌کند. برای نمونه عدد (98) بر روی تایر مکسس بدین معنی است که این تایر 750 کیلوگرم بار را می‌تواند تحمل کند، در نتیجه مجموع وزن خودرو و سرنشین ‌ها نباید از 3000 کیلوگرم بیشتر شود.
7. حداکثر سرعت (Speed Rating): به عنوان نمونه شاخص (H) نشان دهنده حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت است.
8.M+S : حاکی از این هست که این تایر را می‌توان در گل و لای (Mud) و برف (Snow) را استفاده کرد.
9. سایش آج (TreadWear): عمر مفید آج را نشان می‌دهد، واحد شمارش ندارد و هر چه بیشتر باشد عمر مفید آج نیز بیشتر است. برای مثال عدد 440 حک شده بر روی تایر مکسس نشان می‌دهد عمر مفید آج این تایر 4/4 برابر بیشتر از تایر با سایش آج 100 است.
10. چسبندگی و مقاومت حرارتی (Traction & Teprature): چسبندگی یعنی قابلیت نگهداریِ خودرو بر روی جاده‌های لغزنده و خیس. داشتن چسبندگی بالا بدین معنی است که خودرو در جاده‌های خیس، در مسافت کوتاه‌تری نسبت به لاستیک با چسبندگی پایین‌تر متوقف می‌شود. برای این دو شاخص حرف (A) بهترین و حرف (C) بدترین است.
11. نوع استاندارد (Department Of Transportation): این نوع استاندارد مطابق با انجمن حمل و نقل آمریکا می‌باشد.
12. کد سایز، نوع و تاریخ تولید (Identification Number): کد سایز و نوع براساس استاندارد امریکا تعیین می‌شود. نکته‌ای که برای مصرف کننده اهمیت بسیاری دارد تعیین تاریخ تولید تایر است. دو عدد اول نشان دهنده تعداد هفته و دو عدد بعدی سال تولید را نشان می‌دهد. برای مثال، در تایر مکسسِ مورد نظر ما عدد 3617 به ما می‌گوید که تارخ تولید این تایر سپتامبر 2017 است.
13. حداکثر باد مجاز: (Max Pressure): نقش باد در تایر بسیار تعیین کننده است چرا که این بادِ داخل تایر است که بیشترین وزن خودرو را تحمل می‌کند. باد زیاد و کم هر دو عمر مفید تایر را کاهش می‌دهد. در نظر داشته باشید که باد تایر را در هنگامی که تایر خنک است می‌بایست تنظیم کرد.

این مطالب را نیز بخوانید: