اثر نیتروژن بر فشار باد تایر

تنظیم فشار باد تایر

اثر نیتروژن بر فشار باد تایر

  • لاستیک ها طوری طراحی شده اند تا در یک فشار هوای خاص بتوانند  وزن وسیله نقلیه شما را به بهترین شکل تحمل کنند . اگر بتوانید فشار باد تایر خود را همیشه تنظیم کنید تایر شما طول عمر بیشتری خواهد داشت .
  • از آنجایی که مولکول های نیتروژن بزرگتر از مولکول های اکسیژن هستند نیتروژن به اندازه ی اکسیژن و هوای معمولی به راختی از تایر خارج نمیشود. در نتیجه مزایای اصلی نیتروژن عبارتند از :
  • –        لاستیک های شما طول عمر بیشتری خواهد داشت ( این مزیت برای رانندگانی است که تمایل و یا حوصله لازم را ندارند تا فشار لاستیک خود را به طور منظم بررسی کنند.)
  • –        از آن جایی که لاستیک ها در فشار باد مناسب و بهینه قرار دارند کنترل وسیله نقلیه بهتر و سواری آسانتر میشود.
  • –        لاستیک ها در فشار هوای مناسب و بهینه در ضربه ها و خطرات ناشی از جاده کمتر مستعد خرابی هستند.
  • –        نیتروژن بسیار پایدار تر از هوای فشرده در طیف وسیعی از درجه حرارت است. در نتیجه فشار باد تایر در شرایط فوق العاده گرم و یا آب و هوای سرد به مقدار بهینه نزدیک تر می شود و از طرف دیگر در واقع این گاز کمتر قابل اشتعال است . به همین دلیل اتومبیل های مسابقه و هواپیما از نیتروژن استفاده میکنند.
  • –        یکی دیگر از مزایای نیتروژن خالص بودن آن است و بر روی مواد تایر اثر منفی نمیگذارد این درحالیست که اکسیژن بر تایر اثر میگذارد و تایر از داخل رو به زوال میرود اما نیتروژن خالص هیچ اثر نا مطلوبی روی تایر ندارد .

جهت اطلاع بیشتر در مورد تایر هاو فشار هوای مناسب آنها میتوانید مقاله های دیگر مجله مکسس در رابطه با تنظیم باد را مطلاعه نمایید.